دوره AutoCad

جمعه 22 تير 1396
آمار بازدید : 1389

autocad

زمان برگزاری دوره:

شروع دوره:

 

ثبت نام اینترنتی

پیش نیاز دوره:  ندارد

طول دوره: 

سرفصل دوره:

 • معرفی اتوکد و نسخه های مختلف آن همراه با تاریخچه شرکت autodesk
 • موارد استفاده و کاربرد اتوکد
 •  تفاوت نسخه های مختلف اتوکد
 • تشریح کامل صفحه اتوکد و اجزای آن:
  • نوار دسترسی سریع
  • ریبون و زبانه های آن
  • صفحه رسم
  • خط فرمان
  • نوار وضعیت
 • آموزش فرمان های ترسیمی دو بعدی
 • آموزش فرمانهای ویرایشی
  • انتقال موضوعات (Move )
  • کپی و تکثیر موضوعات Copy
  • چرجاندن موضوع Rotate
  • شاندن طولی یا عرضی موضوع  Stretch
  • اولویت در نمایش اشکال Order
  • تغییر اندازه اشکال رسم شده Scale
  • تکثیر موازی موضوعات Offset
  • موازی سازی آینه ای Mirror
  • برش سطوح اضافی trim
  • گرد کردن سطوح fillet
  • قطع خطوط break
  • تجزیه کردن اشکال ترکیبی explode
  • تغییر طول خطوط  lengthen
  • تبدیل یک خطی ها به چند خطی ها Bpoly
 • آموزش استفاده از فضای ایزومتریک
 • متن نویسی فارسی و لاتین
 • اندازه گذاری حرفه ای یا dimensions
 • تغییر نمای صفحه نمایش با دستوراتی مانند zoom – pan – view
 • چاپ در اتوکد

ثبت نام اینترنتی