دوره ICDL درجه 1 و 2

جمعه 22 تير 1396
آمار بازدید : 2468

icdl

زمان برگزاری دوره:

شروع دوره:

 

ثبت نام اینترنتی

پیش نیاز دوره:  ندارد

طول دوره: 

سرفصل دوره:

(IT)  آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات

(Windows )  آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها

(Word)  شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز

(Internet)  اطلاعات و ارتباطات

(Excel)  شیوه کار با صفحه گسترده

(Access)  شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها

(Powerpoint)  شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب