تقویم برگزاری دوره ها

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 1996

عنوان دوره:

مدت دوره

هزینه ثبت نام

اطلاعات بیشتر

زمان برگزاری

ثبت نام اینترنتی

تعمیرات موبایل

 40 ساعت

8000000 ریال

اطلاعات بیشتر

فروردین 1397

ثبت نام اینترنتی

لوله کشی و جوشکاری صنعتی 30 ساعت 4000000 ریال اطلاعات بیشتر
 
فروردین 1397 ثبت نام اینترنتی
نظارت و اجرای آجر 90 ساعت 10000000 ریال اطلاعات بیشتر فروردین 1397 ثبت نام اینترنتی
تعمیرات مقدماتی ECU 20 ساعت 5000000 ریال اطلاعات بیشتر اردیبهشت 1397 ثبت نام اینترنتی
خدمات سریع خودرو(Quick Service) 20 ساعت 1000000 ریال اطلاعات بیشتر خرداد 1397 ثبت نام اینترنتی
نیروگاه خورشیدی مقدماتی و پیشرفته 40 ساعت 20000000 ریال اطلاعات بیشتر خرداد 1397 ثبت نام اینترنتی
CCNA-CCNP 40 ساعت 10000000 ریال اطلاعات بیشتر تیر 1397 ثبت نام اینترنتی
شبیه سازی سازه های مهندسی با مصالح ماکارونی 30 ساعت 3800000 ریال اطلاعات بیشتر مهر 1397 ثبت نام اینترنتی
PLC 30 ساعت 5000000 ریال اطلاعات بیشتر آبان 1397 ثبت نام اینترنتی
مهارتهای عمومی کامپیوتر ساعت 3500000 ریال اطلاعات بیشتر آبان 1397 ثبت نام اینترنتی
بورس مقدماتی 20 ساعت 3000000 ریال اطلاعات بیشتر آذر 1397 ثبت نام اینترنتی
plc پیشرفته 30 ساعت 5000000 ریال اطلاعات بیشتر آذر 1397 ثبت نام اینترنتی
قوانین بیمه و مالیات بر درآمد 30 ساعت 4800000 ریال اطلاعات بیشتر آذر 1397 ثبت نام اینترنتی
روانشناسی عمومی 80 ساعت 8000000 ریال اطلاعات بیشتر دی 1397 ثبت نام اینترنتی
تعمیرات لپ تاپ پیشرفته 30 ساعت 8000000 ریال اطلاعات بیشتر بهمن 1397 ثبت نام اینترنتی