مرکز آموزش های آزاد (تخصصی-مهارتی)

چهارشنبه 20 تير 1396
آمار بازدید : 3702

مرکز آموزش های آزاد ، تخصصی و مهارتی

آموزش های آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و ميان مدت اجرا می شود.
رسالت آموزش‌هاي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي برنامه هایی است که مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير جامعه دانشگاهی، سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز کليه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت ديگر، عرصه آموزش های آزاد، تنها عرصه اي از کسب آموزش هاي عالي در کشور است که نه تنها به دور از موانعي نظير کنکور دسترسي همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهي سهل و آسان مي نمايد، بلکه بدون تقيد به سرفصل هاي مصوب دروس دانشگاهي، مي تواند سرفصلهايي متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نمايد.