ویرایش دوم کتاب های امریکن انگلیش فایل American English File second Edition

سه شنبه 25 ارديبهشت 1396
آمار بازدید : 4689

یک دوره شش سطحی آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان است. این مجموعه از انتشارات آکسفورد منتشر گردیده که شامل یک سطح Starter و 5 سطح اصلی است و در بسیاری از آموزشگاههای زبان داخل کشور تدریس می گردد. در حال حاضر اين مجموعه به روزترين و جديدترين دوره آموزشي در زمينه تقويت مهارت گفتاري و مکالمه مي باشد که مطابق با سيستم آمريکايي همراه با کتاب کار، فايل صوتي و تصويري، نرم افزار و کتاب های معلم ارائه مي شود. هر کتاب از مجموعه American English File شامل 12 درس می باشد که در پایان یک مرور کلی بر مطالب کتاب به صورت کلی و کاربردی انجام می گیرد. در پایان کتاب در صفحاتی جداگانه نکات گرامری لغوی و تلفظی موجود در به اختصار توضیح داده شده است و متن بخش های شنیداری کتاب نیز قرار داده شده است.

سطح بندی این کتب به صورت زیر بوده و هر سطح در 12 جلسه برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

Workbook

LEVEL

American English File Starter

Beginner

American English File Starter

Beginner

American English File Starter

Beginner

American English File 1

Elementary

American English File 1

Elementary

American English File 1

Elementary

American English File 2

Lower Intermediate

American English File 2

Lower Intermediate

American English File 2

Lower Intermediate

American English File 3

Intermediate

American English File 3

Intermediate

American English File 3

Intermediate

American English File 3

Intermediate

American English File 4

Upper Intermediate

American English File 4

Upper Intermediate

American English File 4

Upper Intermediate

American English File 4

Upper Intermediate

American English File 5

Pre-Advanced

American English File 5

Pre-Advanced

American English File 5

Pre-Advanced

American English File 5

Pre-Advanced

Advanced Landmark

Advanced

Advanced Landmark

Advanced

Advanced Landmark

Advanced

Advanced Landmark

Advanced