گروه مهندسی کامپیوتر

شنبه 31 خرداد 1399
آمار بازدید : 7897

مدیر گروه:

نام : افشین شهرکی مقدم

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 

 

 

 

 

 

مقطع کاردانی

مقطع کاردانی پیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته