مسابقات علمی

جمعه 21 ارديبهشت 1396
آمار بازدید : 1630

حمایت و پشتیبانی از برگزاری، شرکت و .... در مسابقات علمی، دانشگاه را در جهت دستیابی به اهداف بلند مدت آموزشی و علمی یاری خواهد نمود. برخی از مسابقاتی علمی انجام شده در دانشگاه به شرح زیر است.