رستوران و بوفه

پنج شنبه 29 خرداد 1399
آمار بازدید : 529

مسئول رستوران و بوفه

نام : خانم مرضیه شریعت

تلفن : 33294461 

 

 

 

رستوران موسسه در فضای مدرن ومجهز با مساحت 300 متر مربع و ظرفیت 100 نفر می باشد.