شیوه نامه دریافت شهریه، انواع تخفیف و بورسیه ها

چهارشنبه 28 بهمن 1399
آمار بازدید : 4067

شیوه نامه دریافت شهریه موسسه آموزش عالی هاتف

بخش اول: پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد

مرحله 1:  دانشجو می بایست در ابتدا هر ترم مبلغی را به عنوان علی الحساب شهریه ترم جاری خود پرداخت نماید که مبلغ آن هر ساله در ابتدای نیمسال اول تحصیلی از سوی شورای موسسه تصویب و اعلام می گردد و دانشجویان محترم می توانند به صورت پرداخت اینترنتی و یا اقساط با ارائه چک معتبر اقدام نمایند.

مرحله ۲: دانشجویان محترم بعد از انتخاب واحد می بایست برای تثبیت انتخاب واحد و تعیین تکلیف مابقی بدهی خود به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند:

1-3 )پرداخت تمام بدهی خود به صورت نقدی از طریق سایت اینترنتی موسسه و برخورداری از تخفیف مطابق مصوبه هیأت امناء موسسه

(2-3  پرداخت اقساطی با ارائه چک معتبر به گونه ای که دانشجو می تواند در هر نیم سال الباقی بدهی خود را حداکثر در 3 قسط پرداخت نماید. (تاریخ  آخرین چک در نیم سال اول 30 آذر ماه آن سال  و در نیم سال دوم30 اردیبهشت ماه آن سال تحصیلی می باشد)  در نیم سال تابستان  دانشجو می تواند مبلغ بدهی خود را حداکثر در 1 قسط پرداخت نماید. (تاریخ چک 15 مرداد ماه آن سال می باشد)

بخش دوم: دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات کمک هزینه شهریه

دانشجویانی که متقاضی دریافت تسهیلات می باشند به صورت ذیل جهت دریافت تسهیلات می توانند اقدام نمایند:

1.دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی:

دانشجویان می بایست در بازه زمانی فراخوان اعلام شده از طرف صندوق رفاه دانشجویی وزرات علوم که در ابتدای شروع هر ترم می باشد نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویی اقدام نمایند.

2.دانشجویان متقاضی دریافت وام داخلی موسسه:

دانشجویان می بایست در بازه فراخوان اعلام شده از طرف موسسه نسبت به ثبت درخواست خود به امور مالی موسسه مراجعه نمایند.

بخش سوم: دانشجویان کارشناسی ارشد جهت اخذ مجوز دفاع

دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دارند تا مجوز دفاع پایان نامه را دریافت نمایند می بایست تمامی مبلغ بدهی خود را از طریق اینترنت واریز نموده و جهت امضای مجوز دفاع به امور مالی موسسه مراجعه نمایند.

بخش چهارم: دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی یا انصراف از تحصیل

دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی  باید برای تصویه حساب نهایی و دریافت مدرک تحصیلی، تمامی شهریه باقیمانده را به صورت اینترنتی از درگاه موسسه پرداخت نمایند.

 دانشجویان منصرف از تحصیل می بایست مطابق مصوبه شورای موسسه که در ذیل به آن اشاره شده مبلغ بدهی خود را پرداخت نمایند.

  1. درصورتی که دانشجو ثبت نام نموده ولی قبل از شروع ترم جاری موسسه انصراف دهد، در صورتی که جدید الورود  باشد ملزم به پرداخت 10 % از شهریه ثابت و متغیر و برای سایر دانشجویان فقط تمام شهریه ثابت خواهد بود.
  2. درصورتی که دانشجو ثبت نام  و انتخاب واحد نموده ولی  قبل از پایان زمان حذف و اضافه آن ترم تحصیلی انصراف دهد ملزم  به پرداخت 10 % از شهریه متغیر و کل شهریه ثابت خواهد بود.
  3. درصورتی که دانشجو ثبت نام  و انتخاب واحد نموده ولی  بعد از پایان زمان حذف و اضافه  آن ترم تحصیلی انصراف دهد، ملزم  به پرداخت  کل شهریه ثابت و شهریه متغییر خواهد بود.

تبصره ۱ : در صورتی که دانشجوی انصرافی قصد ثبت نام مجدد در موسسه را دارد، به شرط عدم بازگشت پرونده به دانشجو، از پرداخت جریمه انصراف معاف می باشد.

تبصره ۲: در تمامی موارد اگر دانشجوی فارغ التحصیل یا انصراف از تحصیل، دارای بستانکاری شهریه باشد، شهریه وی پس از تکمیل نمودن فرم "استرداد شهریه" به وی برگشت داده می شود.

بخش پنجم: دانشجویان " مهمان به"

این دسته از دانشجویان پس از تسویه نقدی بدهی ترم های گذشته، می بایست شهریه ثابت را به صورت نقدی به دانشگاه مبدا (موسسه آموزش عالی هاتف) پرداخت نمایند و سپس نسبت به اخذ نامه مهمانی از موسسه اقدام نمایند

بخش ششم: دانشجویان " مهمان از"

این دسته از دانشجویان باید پس از ارائه نامه مهمانی خود به موسسه مقصد (موسسه هاتف) نسبت به پرداخت شهریه متغیر خود اقدام نمایند. دانشجوی مهمان می بایست حداقل 50% از شهریه خود را به صورت نقدی از طریق اینترنت واریز نموده و مابقی را مانند دانشجویان "بخش اول" تقسیط نماید.

بخش هفتم : دانشجویان انتقال دائم به موسسه

نحوه پرداخت مانند " بخش اول" می باشد.

  • به هیچ وجه پرداخت های دستی یا پرداخت از طریق فیش واریزی مورد قبول نمی باشد و تمامی پرداخت ها باید اینترنتی و از طریق مراجعه دانشجو به سایت موسسه صورت گیرد.
  • در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید با شماره 33294457-054 با بخش امور مالی موسسه ارتباط برقرار نمایید.

 

انواع بورس های تحصیلی و تخفیف های شهریه

انواع تخفیف شهریه:

موسسه برای حمایت از دانشجویان  توانمند به ویژه در عرصه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری و همچنین حمایت از دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و دانشجویان با شرایط خاص، انواع متنوع از تخفیف ها را به شرح ذیل و مطابق آیین نامه تخفیفات دانشجویی مصوب هیأت امناء  اجرا می کند:

  1. تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی:

به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان و پیشرفت در امور تحصیلی دانشجویان برتر هر رشته مقطع و در هر ترم تحصیلی که از نظر اخلاق، رفتار و رعایت شئون دانشجویی مورد تأئید موسسه باشد تخفیف هایی به شرح جدول زیر تخصیص می یابد:

 

جدول شماره ۱ : شرایط احراز تخفیف دانشجویان ممتاز در هر سال تحصیلی

مقطع تحصیلی

حداقل تعداد واحد های درسی اخذ شده در نیمسال مربوط

میزان نمره و میانگین در نیمسال مربوط

تعداد دانشجو در هر رشته تحصیلی

تعداد افراد مشمول تخفیف

درصدتخفیف شهریه

کاردانی و کارشناسی  پیوسته و ناپیوسته

18 واحد و بالاتر

در هیچ درسی نمره کمتر از 12 نداشته و میانگین نمرات در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه 17

 ، علوم انسانی و هنر 18  کمتر نباشد

از 1 تا 20دانشجو

1 دانشجو

نفر اول30%

از ۲۱ تا ۴۰ دانشجو

2 دانشجو

نفر اول30%

نفر دوم25%

از۴۱نفرتا 60 دانشجو

3 دانشجو

نفر اول30%

نفر دوم25%

نفر سوم20%

از ۶۱ دانشجو  بیشتر

4 دانشجو

نفر اول30%

نفر دوم25%

نفر سوم20%

نفرچهارم15%

کارشناسی ارشد

8 واحد و بالاتر

در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته باشد و میانگین نمرات در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه از ۱۷ و رشته های علوم انسانی از ۱۸ کمتر نباشد

از 1 تا 20دانشجو

1 دانشجو

نفر اول30%

از ۲۱ تا 40 دانشجو

2 دانشجو

نفر اول30%

نفر دوم25%

از ۴۱ نفر تا 60 دانشجو

3 دانشجو

نفر اول30%

نفر دوم25%

نفر سوم20%

از ۶۱ دانشجو  بیشتر

4 دانشجو

نفر اول30%

نفر دوم25%

نفر سوم20%

نفرچهارم15%

 

 

۱-۱- : درصورتی که بر اساس سر فصل رشته مقطع مربوطه ، امکان اخذ درس تا سقف تعیین شده وجود نداشته باشد و در نتیجه تعداد واحد های درسی کمتر از تعداد یاد شده در جدول فوق باشد دانشجویان ممتاز مشمول دریافت تخفیف شهریه می گردند.

۲-۱- : تخفیف های مندرج در جدول شماره ۱ ،در شهریه نیم سال بعدی دانشجو  اعمال می گیرد.

تبصره : برای احراز نفرات برتر هر رشته لازم است  نمرات دانشجویان ثبت و میانگین نیمسال مربوط برای تمام دانشجویان مشخص شود. لذا در مواردی که به دلیل تأخیر در اعلام نمرات امتحانی برخی دروس، گزینش دانشجوی ممتاز هر رشته در هر سال تا قبل از ثبت نام نیمسال بعد میسر نشود در این صورت تخفیف شهریه دانشجویان ذینفع به حساب طلب وی منظور خواهد شد.

۳-۱-  : تخفیف شهریه، شامل نیمسال تابستان نمی شود.

۴-۱-  : دانشجویان ممتاز برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد از سال ورود، حداکثر 3 نیمسال و کارشناسی پیوسته 7 نیمسال می توانند از مفاد این ماده استفاده نمایند.

۲- تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی

جهت تشویق دانشجویانی که در طول مدت تحصیل خود در موسسه در مسابقات ورزشی استانی، کشوری و تورنمت های بین المللی (اعم از مسابقات آسیایی، چند کشور و جهانی) به مدال دست می یابند به تناسب عناوین قهرمانی، تخفیف شهریه به شرح جدول زیر تعلق می گیرد:

جدول شماره ۲ : میزان تخفیف شهریه به دانشجویان قهرمان ورزشی

ردیف

سطح قهرمانی

مرتبه قهرمانی

اول

دوم

سوم

1

مسابقات استانی (هیأت های ورزشی)

۳۰%

-

-

2

مسابقات کشوری (فدراسیون های ورزشی)

۷۰%

۵۰٪

۳۰٪

3

مسابقات بین المللی ( آسیایی، جهانی، المپیک)

100%

۱۰۰٪

۱۰۰٪

 

۱-۲-  زمان اعطای تخفیف شهریه مندرج در جدول ۲، اولین نیمسال تحصیلی پس از احراز کسب قهرمانی می باشد و تا پایان دوره تحصیل در آن رشته و مقطع، ادامه دارد. 

۲-۲-  رشته های ورزشی مشمول جدول ۲ مربوط به کلیه رشته های ورزشی فدراسیون های تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان می باشد و هر گونه تغییر اعم از کسر یا اضافه شدن رشته های مذکور باید به تأیید ریاست موسسه برسد.

۳-۲- به رشته های انجمن های ورزشی تحت پوشش فدراسیون ورزش همگانی صرفأ پس از بررسی و تأیید مدیر تربیت بدنی موسسه حسب مندرجات جدول ۲ تخفیف شهریه تعلق می گیرد.

۴-۲- اعطای تخفیف های مندرج در جدول ۲ به دانشجویانی که در رشته های مختلف ورزشی به صورت تیمی حائز عناوین (تیم های اول، دوم، سوم) می گردند و در موسسه مشغول به تحصیل می باشند نیز تخفیف تعلق می گیرد.

۵-۲- تخفیف های مندرج در جدول ۲ همچنین به مربیانی که در رشته های مختلف ورزشی به صورت تیمی حائز عناوین (تیم های اول، دوم و سوم) می گردند و در موسسه مشغول به تحصیل می باشند تعلق می گیرد.

۳- تخفیف شهریه به دانشجویانی با بیش از یک دانشجو  از یک خانواده

جهت کمک و رفاه حال خانواده هایی که همزمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در موسسه دارند و توان پرداخت شهریه به صورت کامل ندارند، علاوه بر حق استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان، پس از تأیید کمیته تخفیفات شهریه موسسه، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نباشد به شرح جدول زیر از تخفیف شهریه برخوردار می گردند.

جدول شماره۳ :  درصد تخفیف شهریه دانشجویانی که از یک خانواده  بیش از یک دانشجو در موسسه دارند

تعداد دانشجوی شاغل در موسسه

کاردانی و کارشناسی

کارشناسی ارشد

2 نفر

۲۰٪ به هر نفر

۱۵٪ به هر نفر

3 نفر

۳۰٪ به هر نفر

۲۰٪ به هر نفر

بیش از 3نفر

۴۰٪ به هر نفر

۳۰٪ به هر نفر

 

۱-۳- برای نیمسال اول تحصیلی شرط معدل منظور نمی گردد.

۲-۳- منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل، همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل است که در صورت تداوم با رعایت سایر ضوابط برای کلیه ترم های تحصیلی قابل اعمال است.

۴- تخفیف شهریه به دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

به منظور کاهش نابرابریهای اجتماعی و محرومیت های دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس تفاهم نامه مشترک با سازمان مذکور، درصدی مشخص به عنوان تخفیف شهریه برای این دسته از دانشجویان در نظر گرفته می شود که هر ساله بطور جداگانه ابلاغ می گردد. دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می توانند با مراجعه به سازمان های فوق از دریافت کمک هزینه تحصیلی برخوردار گردند.

۵- تخفیف شهریه به دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

جهت ترغیب دانشجویان به حفظ و درک مفاهیم قرآن کریم و تشویق دانشجویانی که در رشته های حفظ و ترجمه فارسی قرآن کریم و قرائت در مسابقات یا جشنواره های قرآن و عترت داخلی یا خارجی حائز رتبه می شوند، تخفیف شهریه بر اساس جدول ۴ و با رعایت نکات زیر تعلق می گیرد:

جدول شماره ۴  : تخفیف اعطایی شهریه به دانشجویان قاری برجسته  و حافظ قرآن کریم

سطح مسابقات یا جشنواره

تخفیف اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

اول

دوم

سوم

مسابقات سراسری سطح استان

۳۰٪

۲۰٪

۱۰٪

مسابقات سراسری کشوری

۷۰٪

۵۰٪

۳۰٪

مسابقات بین المللی

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

 

 ۱-۵- زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیمسال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تأییدیه مربوطه می باشد و تا پایان دوره تحصیل در آن رشته و مقطع، ادامه دارد. 

۶- تخفیف شهریه به نفرات برتر مسابقات فرهنگی، هنری

دانشجویانی که در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کرده و مقام کسب نمایند برحسب جدول زیر یک نیم سال تحصیلی از تخفیف شهریه برخوردار می شوند:

جدول شماره ۵ : تخفیف نفرات برتر مسابقات سراسری فرهنگی، هنری

ردیف

سطح مسابقات

درصد تخفیف برای یک ترم تحصیلی

اول

دوم

سوم

1

استانی

۳۰٪

۲۰٪

۱۰٪

2

کشوری

۷۰٪

۵۰٪

۳۰٪

 

۱-۶- زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیمسال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تأییدیه مربوطه می باشد. 

۷- تخفیف شهریه به دانشجویان دارای عناوین علمی:

به منظور حمایت از نخبگان علمی موسسه، آن دسته از دانشجویانی که در مسابقات علمی و یا جشنواره های علمی و پژوهشی  کشوری، آسیایی و جهانی رتبه های اول تا سوم  کسب نمایند، با تأیید کمیته، تخفیف های به شرح جدول زیر در مدت زمان تحصیل اعطاء می شود.

جدول شماره7: درصد تخفیف  به دانشجویان دارای عناوین علمی

عنوان رتبه

اول

دوم

سوم

کشوری

۷۰٪

۵۰٪

۳۰٪

آسیایی یا جهانی

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

 

۱-۷- زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیمسال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تأییدیه مربوطه می باشد و تا پایان دوره تحصیل در آن رشته و مقطع، ادامه دارد. 

۸- تخفیف شهریه به  بیماران خاص

دانشجویانی که دارای بیماری های خاص (دیابت نوع اول، سرطان، ام اس و...) هستند با ارائه مدارک وگواهی معتبر از سازمان ها و انجمن های مرتبط،  حداقل ۵۰٪  تخفیف شهریه اعطا می گردد. و بررسی احراز صحت گواهی ارائه شده و اعطای تخفیف به عهده کمیته تخفیفات موسسه می باشد.