رشته های دایر در موسسه

شنبه 10 آبان 1399
آمار بازدید : 11912

کارشناسی ارشد

 • روانشناسی
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
 • مدیریت مالی
 • حقوق گرایش عمومی
 • مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 • حسابداری
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • مهندسی عمران گرایش سازه
 • مهندسی برق گرایش مدارات مجتمع الکترونیک

 

کارشناسی

 • روانشناسی
 • حقوق
 • مدیریت مالی
 • علوم ورزشی
 • مدیریت امور بانکی
 • مشاوره
 • حسابداری
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معماری
 • مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • مهندسی عمران
 • مهندسی برق
 • مهندسی صنایع

 

کارشناسی ناپیوسته

 • حقوق قضایی –علوم ثبتی
 • حسابداری
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • آموزش هنرهای تجسمی
 • گرافیک گرایش گرافیک
 • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی برق ( تمامی گرایشها)
 • مهندسی اجرایی عمران

 

کاردانی

 • نرم افزار کامپیوتر
 • حسابداری
 • امور مالی و مالیاتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مکانیک خودرو
 • الکترونیک
 • الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی