ریاست دانشگاه

دوشنبه 7 بهمن 1398
آمار بازدید : 5259

 نام و نام خانوادگی: رجبعلی برزوئی

 رشته تحصیلی : ریاضی

 مرتبه علمی : استاد تمام

 آدرس الکترونیکی : borzooei@hatef.ac.ir

 رزومه فارسی : رزومه کامل فارسی دکتر برزوئی