گروه گرافیک

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 1748

مدیر گروه :abasnejad

آقای حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

رزومه کاری و شغلی

 

 

مقطع کارشناسی  ناپیوسته

  • گرافیک - گرافیک ( دانلود سیلابس درسی )

 

سرفصل های وزارت علوم

  • کارشناسی ناپیوسته گرافیک ( دانلود )