گروه معماری

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 1435

مدیر گروه :abasnejad

آقای حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

رزومه کاری و شغلی

 

 

مقطع کارشناسی

  • معماری ( دانلود سیلابس درسی )

 

سرفصل های وزارت علوم

  • کارشناسی معماری ( دانلود )