گروه حقوق

پنج شنبه 8 آبان 1399
آمار بازدید : 5905

مدیر گروه:

نام: ابوذر احمدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رزومه کاری و شغلی

 

 

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

سرفصل های وزارت علوم

  • کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ( دانلود  )
  • کارشناسی حقوق ( دانلود )
  • کارشناسی ارشد حقوق گرایش عمومی ( دانلود )