زمان انتخاب واحد دانشجویان ارشد عمران

سه شنبه 28 بهمن 1393 کد خبر : 1099
آمار بازدید : 1357

کلیه دانشجویان (به غیر از ورودی های ترم جدید) جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 روزهای شنبه و یکشنبه 2 و 3 بهمن 1393 به سایت موسسه مراجعه نمایند

کلیه دانشجویان (به غیر از ورودی های ترم جدید) جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 روزهای شنبه و یکشنبه 2 و 3 بهمن 1393 به سایت موسسه مراجعه نمایند