تغییرات در آدرس وب سایت موسسه

شنبه 11 بهمن 1393 کد خبر : 1098
آمار بازدید : 1379

بدین وسیله به اطلاع می رسد از تاریخ 20 بهمن 1393 مرجع اطلاع رسانی موسسه وب سایت به آدرس

hatef.ac.ir میباشد

بدین وسیله به اطلاع می رسد از تاریخ 20 بهمن 1393 مرجع اطلاع رسانی موسسه وب سایت به آدرس

hatef.ac.ir

میباشد و این وب سایت دیگر آپدیت نخواهد شد