مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان - کارداني پيوسته فني و حرفه اي- بهمن 93

يكشنبه 5 بهمن 1393 کد خبر : 1094
آمار بازدید : 1366

ثبت نام از تاريخ 04 بهمن 1393 تا 09 بهمن1393

  • اصل ‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ نيمسال اول سال تحصيلي1394-1393.
  • اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌ نظام‌ قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌ قديم‌ ( هنرستان‌ ) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.
  • اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن .‌
  • 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌ .
  • داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ دو نسخه برابر اصل کارت پايان خدمت يا معافيت تحصيلي خود را در صورت وجود، تحويل نمايند.

 

 

واريز مبلغ 450000تومان به عنوان شهريه علي الحساب به حساب شماره

2510377454- بانک تجارت