قابل توجه دانشجویان رشته علوم کامپیوتر

يكشنبه 14 دي 1393 کد خبر : 1086
آمار بازدید : 1379

تاریخ امتحانات به شرح ذیل اعلام میگردد

تاریخ امتحانات به شرح ذیل اعلام میگردد

آمار /93/10/13

منطق 93/10/15

جبرخطی 93/10/18

جبرخطی عددی 93/10/21

آنالیز 93/10/23

معادلات با مشتقات جزئی 93/10/25

برنامه ریزی خطی 93/10/27

 

تمامی امتحانات در ساعت 10-12 برگزار می گردد