اختلال در دسترسی به سامانه آموزشی 4 لغایت 7 آذر 1393

سه شنبه 4 آذر 1393 کد خبر : 1083
آمار بازدید : 1356

در جهت بهبود و بروزرسانی سامانه جامع آموزشی موسسه از امروز سه شنبه 4 آذز 1393 لغایت جمعه 7آذر1393 ممکن است در دسترسی به سامانه با  مشکل مواجه شوید لذا از کلیه دانشجویان و اساتید گرامی خواهشمندیم پس از این تاریخ نسبت به انجام کارهای خود با سامانه اقدام نمایند

در جهت بهبود و بروزرسانی سامانه جامع آموزشی موسسه از امروز سه شنبه 4 آذز 1393 لغایت جمعه 7آذر1393 ممکن است در دسترسی به سامانه با  مشکل مواجه شوید لذا از کلیه دانشجویان و اساتید گرامی خواهشمندیم پس از این تاریخ نسبت به انجام کارهای خود با سامانه اقدام نمایند