تشکیل کلاسهای رشته علوم کامپیوتر از شنبه یک آذر 1393

پنج شنبه 29 آبان 1393 کد خبر : 1081
آمار بازدید : 1319

تشکیل کلاسهای رشته علوم کامپیوتر از شنبه یک آذر 1393 

تشکیل کلاسهای رشته علوم کامپیوتر از شنبه یک آذر 1393 به شرح ذیل

جبر خطی با استاد محمدرضا زمانی سه شنبه 6الی8

منطق ،جبرخطی عددی و آمار 2 با استاد محمدعلی جهانتیغ شنبه 2تا 4 ، 4تا6،6 تا8

معادلات با مشتقات جزئی با استادموسایی شنبه 10 تا 12

برنامه ریزی خطی و شبکه با استاد موسایی پنج شنبه 12 تا 2