قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی مکانیک خوردو جهت انجام بررسی پرونده آموزشی

دوشنبه 17 شهريور 1393 کد خبر : 1070
آمار بازدید : 1320

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی مکانیک خوردو جهت انجام بررسی پرونده آموزشی و انتخاب واحد هر چه سریع تر به مدیر گروه جدید رشته مکانیک خودرو جناب آقای مهندس سید محمدباقرحسینی طباطبایی مراجعه نمایند

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی مکانیک خوردو جهت انجام بررسی پرونده آموزشی و انتخاب واحد هر چه سریع تر به مدیر گروه جدید رشته مکانیک خودرو جناب آقای مهندس سید محمدباقرحسینی طباطبایی مراجعه نمایند

بدیهی است کلیه عواقب عدم مراجعه به گروه بر عهده خود دانشجو می باشد