قابل توجه دانشجویان ورودی جدید و متقاضی دریافت کارت دانشجویی

يكشنبه 26 مهر 1394 کد خبر : 1007
آمار بازدید : 1310

کارت دانشجویی کلیه دانشجویان جدید الورود و متقاضی دریافت کارت دانشجویی چاپ و تحویل واحد نگهبانی موسسه شده است

کارت دانشجویی کلیه دانشجویان جدید الورود و متقاضی دریافت کارت دانشجویی چاپ و تحویل واحد نگهبانی موسسه شده است

دانشجویان می توانند از تاریخ دوشنبه 27 مهر ماه 1394 جهت دریافت کارت اقدام نمایند