موسسه آموزش عالی هاتف بین المللی شد

دوشنبه 9 خرداد 1400 کد خبر : 7360
آمار بازدید : 280

با بررزسی امکانات و توانایی علمی موسسه آموزش عالی هاتف

پیرو بازدید جناب آقای دکتر افشین آخوندزاده، سرپرست محترم اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از امکانات، تجهیزات، فضاهای فیزیکی استاندارد و توانمندی های آموزشی موسسه آموزش عالی هاتف، مجوز پذیرش دانشجوی غیر ایرانی صادر گردید.

کسب این موفقیت را به خانواده بزرگ هاتف تبریک عرض می نمائیم.