امضا تفاهم نامه علمی و پزوهشی با اداره کل ورزش و جوانان استان

پنج شنبه 27 اسفند 1399 کد خبر : 7359
آمار بازدید : 236

به منظور  توسعه پژوهش کاربردی در حوزه وزرش و جوانان

تفاهم نامه علمی و پژوهش مابین موسسه آموزش عالی هاتف و اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان به منظور توسعه پژوهش کاربردی در حوزه ورزش و جوانان امضا گردید.

بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه از این پس سازمان ورزش و جوانان از پایان نامه های دانشجویی در حوزه ورزش حمایت خواهد کرد.