چاپ 4 شماره مجله بین المللی جهلا در اولین سال فعالیت

چهارشنبه 30 دي 1399 کد خبر : 7352
آمار بازدید : 541

کسب افتخاری دیگر برای دانشجویان، اساتید و کارکنان موسسه آموزش عالی هاتف

چاپ چهارمین شماره مجله بین المللی جهلا در اولین سال شروع به کار خود، لازم به ذکر است تمامی اعضاء هیئت تحریریه این مجله از دانشمندان نمونه و برتر دنیا و از دانشگاه های تراز اول می باشند.

این مجله هم اکنون پس از طی یک سال وارد دومین سال شروع به کار خود شده است.

آدرس وب سایت مجله بین المللی جهلا