شرایط و مهلت ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال اول 1399

شنبه 24 آبان 1399 کد خبر : 7345
آمار بازدید : 676

مهلت ثبت نام تا پایان آبان 1399

***سند تعهد نامه***

** مهلت ثبت نام تا ۹۹/۸/۳۰ می باشد 

** مبلغ وام برای دانشجویان محترم برای هر نیمسال تحصیلی به شرح زیر می باشد: 

_ کاردانی و کارشناسی:  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
_ کارشناسی ارشد: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال