کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه ورزش - آبان 99

سه شنبه 6 آبان 1399 کد خبر : 7344
آمار بازدید : 428

کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه ورزش - آبان 99

کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه ورزش

با همکاری: فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران اداره کل ورزش و جوانان استان س و ب هیات ووشو استان س و ب مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه هاتف مدرس: دکتر میر ( مدیرگروه علوم ورزشی دانشگاه هاتف )

در محل تالار همایش های فردوسی دانشگاه هاتف برگزار شد... (( با رعایت فاصله گذاری اجتماعی _ تهویه مناسب محیط _ رعایت پروتکل های بهداشتی ))

مرکزآموزشهای تخصصی دانشگاه هاتف