بازدید مدیرکل دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت علوم از موسسه آموزش عالی هاتف

يكشنبه 23 شهريور 1399 کد خبر : 7340
آمار بازدید : 588

بازدید سرکارخانم دکتر شمیرانی مدیرکل دفترآموزش غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موسسه آموزش عالی هاتف

بازدید سرکارخانم دکتر شمیرانی مدیرکل دفترآموزش غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موسسه آموزش عالی هاتف و شرکت ایشان در جلسه شورای موسسه، ایشان پس از بازدید و مشاهده عملکرد موسسه در سالهای گذشته، هاتف را یکی از شاخص ترین موسسات کشور معرفی نمودند.