زمان برگزاري مجدد آموزش حضوري در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

دوشنبه 4 فروردين 1399 کد خبر : 6328
آمار بازدید : 1112

زمان برگزاري مجدد آموزش حضوري در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

به استحضار روسای محترم دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی می رساند كه تعيين زمان برگزاري مجدد آموزش حضوري در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مطابق  مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود که خبر قطعي ان توسط رییس جمهور محترم اعلام خواهد شد. لذا تقاضا دارد روسای محترم ضمن تكميل و توسعه زيرساخت هاي آموزش الكترونيكي امادگی لازم برای شروع فعالیت های اموزش حضوري را در صورت تعيين زمان ان توسط ستاد فراهم نمایند. 

معاونت اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری