مدارک لازم جهت ثبت نام وام دانشجویی

دوشنبه 6 مهر 1394 کد خبر : 1005
آمار بازدید : 1372

مدارک لازم جهت ثبت نام وام دانشجویی

دانشجویان گرامی می توانند پس از دریافت فرمهای ذیل جهت پیش ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 95-94 از تاریخ 6 مهر لغایت 20 مهر به امور مالی موسسه مراجعه نمایند

فرم های وام دانشجویی