افزوده شدن 2 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد به رشته های دانشگاه

شنبه 2 تير 1396 کد خبر : 1048
آمار بازدید : 1449

با افزوده شدن دو رشته جدید تعداد رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد به 7 رشته رسید

دو رشته جدید توسط دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای دانشگاه هاتف تصویب شد

  • رشته حقوق عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)
  • رشته مدیریت کسب و کار گرایش مالی ( مقطع کارشناسی ارشد )

با افزوده شدن این دو رشته به جمع رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه، هم اکنون 7 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه هاتف دایر می باشد که به شرح ذیل می باشند:

  1. حقوق عمومی
  2. حسابداری
  3. مدیریت کسب و کار گرایش مالی
  4. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات
  5. مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  6. مهندسی عمران گرایش سازه
  7. مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الكترونيك

لازم به ذکر است دو رشته جدید در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد قابل انتخاب می باشند.