رشته های دانشگاه در آزمون سراسری 1396

پنج شنبه 11 مرداد 1396 کد خبر : 1043
آمار بازدید : 1395

رشته های دانشگاه در کنکور سراسری سال 1396 به همراه جزئیات هر گروه آزمایشی

رشته های گروه علوم انسانی (صفحه 90 دفترچه انسانی )

ensani

 

رشته های گروه علوم تجربی (صفحه 97 دفترچه تجربی )

tajrobi

 

رشته های گروه علوم ریاضی و فنی (صفحه 98 دفترچه ریاضی)

riazi