ضدعفونی دانشگاه در جهت مبارزه با بیماری کرونا

سه شنبه 13 اسفند 1398 کد خبر : 4326
آمار بازدید : 825

با تامین مواد و تجهیزات لازم صورت گرفت