اولین جلسه کارگاه 2روزه آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار برگزار شد

يكشنبه 4 اسفند 1398 کد خبر : 4322
آمار بازدید : 909

پکشنبه 4 اسفند ماه 1398 سالن همایش فردوسی موسسه آموزش عالی هاتف

اولین جلسه کارگاه 2روزه آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار برگزار شد

مدرس : بهزاد صمدی تحلیلگر بازار سرمایـه