قابل توجه دانشجویان محترم تحت پوشش ارگان های حمایتی

شنبه 26 بهمن 1398 کد خبر : 4317
آمار بازدید : 770

(کمیته امداد و سازمان بهزیستی)

پیرو نامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشجویان محترم تحت پوشش ارگان های حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به تکمیل مشخصات خود جهت برخوداری از حمایت این سازمان به امور مالی موسسه آموزش عالی هاتف مراجعه نمایند.