کارگاه آموزشی معافیت تحصیلی دانشگاه های زاهدان در موسسه آموزش عالی هاتف برگزار شد

چهارشنبه 23 بهمن 1398 کد خبر : 4315
آمار بازدید : 809

در خصوص دستورالعمل های معافیت تحصیلی و با حضور معاونت محترم وظیفه عمومی استان سیستان و بلوچستان