بازدید مهندس راشکی سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان از موسسه آموزش عالی هاتف

جمعه 18 بهمن 1398 کد خبر : 4309
آمار بازدید : 834

بازدید مهندس راشکی سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان از موسسه آموزش عالی هاتف

بازدید مهندس راشکی سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان از امکانات و تجهیزات دانشگاه هاتف