دوره تخصصی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) برگزار شد

شنبه 12 بهمن 1398 کد خبر : 4304
آمار بازدید : 925

دوره تخصصی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) برگزار شد

دوره تخصصی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)، ویژه مدیران برگزار شد
مدرس دوره: مهندس مهرآزما