برگزاری جلسه معرفی توانمندی های دانشگاه با شرکت های تابعه وزارت نیرو

چهارشنبه 19 ارديبهشت 1396 کد خبر : 1031
آمار بازدید : 1366

این جلسه با حضور دکتر رشیدی رئیس مرکز آموزش تخصصی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

دانشگاه هاتف

در این جلسه که با ارائه گزارشی از توانمندی های دانشگاه هاتف در حوزه آموزشی و کارگاهی آغاز شد ، جناب آقای دکتر رشیدی رئیس مرکز آموزش تخصصی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه هاتف را به عنوان تنها نماینده آن مرکز در استان سیستان و بلوچستان معرفی نمودند، پس از آن حاضران از امکانات آموزشی و تجهیزات کارگاهی دانشگاه بازدید کردند

دانشگاه هاتفدانشگاه هاتفدانشگاه هاتفدانشگاه هاتف