اطلاعیه مهم آموزش درباره انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

شنبه 21 شهريور 1394 کد خبر : 1003
آمار بازدید : 1397

اطلاعیه مهم آموزش درباره انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

مهلت انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 شهریور 1394تمدید گردید.

تاریخ مذکور آخرین مهلت جهت ثبت نام انتخاب واحد می باشد