مصوبات مهم هیات امنا برای دانشجویان در زمینه تخفیف و بورسیه

شنبه 25 آبان 1398 کد خبر : 1271
آمار بازدید : 907

مصوبات چهارمین جلسه هیأت امنا دور دوم 16/08/1398

دستور پنجم ـ دستورالعمل بورسیه نمودن دانشجویان واجد شرایط علمی و کم بضاعت

مصوبه : به موسسه اجازه داده می شود که در هر سال حداکثر 30 نفر از دانش آموزان مستعد علمی بویژه از مناطق حاشیه شهرهای استان که توان مالی آنها ضعیف بوده و امکان ادامه تحصیل بصورت شهریه پرداز را ندارند با انجام مصاحبه، بورسیه نموده و مطابق با آئین نامه اجرایی که هیأت رئیسه موسسه مصوب خواهد کرد، در موسسه ادامه تحصیل دهند.

تبصره: در مواردی که تعداد متقاضیان بیشتر از30 نفر باشد به موسسه اجازه داده می شود تا 30 نفر دیگر را با شرایط قید شده در آئین نامه با تخفیف50درصد شهریه بورسیه نماید.

 

 

دستور ششم ـ  اعمال تخفیف شهریه برای دانشجویانی که تا پایان آبان ماه اقدام به تسویه حساب  مالی کامل نمایند.

مصوبه : به منظور ایجاد انگیزه برای دانشجویانی که تا پایان آبان نسبت به تسویه کامل شهریه نیمسال اول 99-98 خود اقدام نمایند با اعمال  تخفیف تا سقف5 درصد شهریه موافقت گردید.

 

دستور هفتم ـ  تخفیف شهریه دانشجویان مدال آور در رشته های ورزشی

مصوبه :  در راستای حمایت از قهرمانان ملی و استانی با شرایط ذیل با تخفیف شهریه آنان موافقت گردید.

  1. قهرمانان ورزشی که توسط هیأت های ورزشی به مسابقات بین المللی اعزام می شوند در صورت کسب مدال از 100 درصد تخفیف کل شهریه دوران تحصیل برخوردار می گردند.
  2. قهرمانان ورزشی که توسط هیأت های ورزشی به مسابقات کشوری اعزام می شوند در صورت کسب مدال از 50 درصد تخفیف کل شهریه دوران تحصیل برخوردار می گردند.
  3. قهرمانان ورزشی که توسط هیأت های ورزشی به مسابقات استانی اعزام می شوند در صورت کسب مدال از 30 درصد تخفیف کل شهریه دوران تحصیل برخوردار می گردند.