مسابقات دارت قهرمانی استان سیستان و بلوچستان

يكشنبه 19 آبان 1398 کد خبر : 1270
آمار بازدید : 865

مسابقات دارت قهرمانی استان س و ب آبان ماه  1398 در موسسه آموزش عالی هاتف برگزار شد

مسابقات دارت قهرمانی استان سیستان و بلوچستان آبان ماه  1398 در موسسه آموزش عالی هاتف برگزار شد