بازدید دکتر حری از دانشگاه

دوشنبه 22 مهر 1398 کد خبر : 1266
آمار بازدید : 1573

معاونت محترم مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید دکتر حری (معاونت محترم مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی تهران) از دانشگاه هاتف ایشان پس از بازدید از امکانات، تجهیزات و فضاهای دانشگاه هاتف این امکانات را در جنوب شرق کشور کم نظیر توصیف کردند.