اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه نیمسال اول 99-98

پنج شنبه 4 مهر 1398 کد خبر : 1264
آمار بازدید : 1449

به اطلاع متقاضیان دریافت وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی می رساند از تاریخ 15 مهر 1398 لغایت 25 آبان 1398 می بایست به وبسایت این سازمان مراجعه نمایند.

به اطلاع متقاضیان دریافت وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی می رساند از تاریخ 15 مهر 1398 لغایت 25 آبان 1398 می بایست به وبسایت این سازمان مراجعه نمایند.

سامانه صندوق رفاه دانشجویی