هاتفی ها کارآفرین های موفق- قسمت دوم

دوشنبه 25 شهريور 1398 کد خبر : 1261
آمار بازدید : 1056

مصاحبه با آقای محمدحسن غفوری مقدم فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه هاتف مهارت: رباتیک و طراحی بردهای الکترونیک

دانشجویان هاتف در کنار سطح بالای علمی حداقل یک مهارت برای ورود به بازار کار فرامیگیرند
مصاحبه با آقای محمدحسن غفوری مقدم فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه هاتف
مهارت: رباتیک و طراحی بردهای الکترونیک
ایشان دارای چندین اختراع ثبت شده می باشند و همچنین در مسابقات جهانی کویت مقام اول اختراع برتر را کسب کردند.