هاتفی ها کارآفرین های موفق - قسمت اول

دوشنبه 25 شهريور 1398 کد خبر : 1260
آمار بازدید : 1097

مصاحبه با آقای مهدی کندری فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه هاتف مهارت: تعمیرات ECU

دانشجویان هاتف در کنار سطح بالای علمی حداقل یک مهارت برای ورود به بازار کار فرامیگیرند
مصاحبه با آقای مهدی کندری فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه هاتف
مهارت: تعمیرات ECU