اولین کارگاه بین المللی مباحث پایه ای از محاسبات نرم و سیستم های هوشمند

دوشنبه 17 تير 1398 کد خبر : 1253
آمار بازدید : 1256

با حمایت دانشگاه هاتف ، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن سیستم های فازی