تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 973

شنبه 15 تير 1398 کد خبر : 1252
آمار بازدید : 1154

انتخاب واحد ترم تابستان تا 18 تیرماه 1398 تمدید شد

انتخاب واحد ترم تابستان تا 18 تیرماه 1398 تمدید شد، بدیهی ست دانشجویان متقاضی اخذ درس در ترم تابستان می بایست تا این تاریخ نسبت به اخذ دروس مورد تقاضای خود اقدام نمایند.