اضافه شدن دو رشته کارشناسی ارشد جدید به رشته های دانشگاه

يكشنبه 26 خرداد 1398 کد خبر : 1249
آمار بازدید : 1481

با تقویت کادر هئیت علمی در رشته های مدیریت بازرگانی و روانشناسی مقطع ارشد این رشته ها به جمع رشته های هاتف افزوده شد

دانشگاه هاتف که این روزها در حال تقویت کادر هیئت علمی خود در رشته های مختلف می باشد، توانست با جذب چند استادیار و دانشیار در رشته های روانشناسی و مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها را نیز به جمع رشته های خود بیافزاید، این مهم را به دانشجویان، کادر هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تبریک عرض می نماییم، امیدواریم با تداوم روند رو به رشد دانشگاه، گامی در جهت رشد همه جانبه استان سیستان و بلوچستان برداشته باشیم.