بازدید کاپیتان سرخیل از هاتف

شنبه 4 خرداد 1398 کد خبر : 1246
آمار بازدید : 1215

کاپیتان سرخیل از مدیران ارشد هلدینگ آسمان ایرانیان

کاپیتان سرخیل پس از بازدید توانمندی ها و امکانات دانشگاه، جهت همکاری با هاتف اعلام آمادگی کردند و با چشمگیر نامیدن حرکت هاتف به سمت مهارت آموزی این طرح را موجب رونق بازار کار ارزیابی نمودند.